skip to Main Content
06-16311180 info@apinti.eu

Kunst en Cultuur:

Door de import van kunst en culturele producten uit Suriname en andere ontwikkelingslanden, deze te verkopen draagt stichting APINTI bij de ontwikkeling van kunst en cultuur uit deze landen.

Back To Top