skip to Main Content
06-16311180 info@apinti.eu

Het bestuur

Voorzitter : Mw. M. Kogeldans
Secretaris. Dhr. R. Dielbandhoesing
Penningmeester + coordinator-activiteiten: Dhr. W. Mohaboe

Contact:
Stichting APINTI
Jan Rijksenstraat 27
1335 NL Almere

Telefoon: (036) 5323160
Mob. 0616311180
e-mail: info@apinti.eu
www.apinti.eu

Waarom APINTI:

APINTI is een trommel die door de slaven in de oerwouden van Suriname werd gebruikt om berichten door te seinen (trommelen) . Stichting APINTI is vanaf de oprichting in 1970 bezig met het doorgeven van signalen richting de samenleving en daarvoor in aanmerking komende instanties.

Doelstelling:

De stichting APINTI heeft zich ten doel gesteld” het bevorderen en ondersteunen van organisatievorming op politiek -, sociaal -. Cultureel -, maatschappelijk -, educatief – integratie -, participatie -, en economisch terrein ten behoeve van allochtone Nederlanders en andere groeperingen die een beroep op haar doen, evenals het bevorderen van de economische ontwikkeling van belangenorganisaties in ontwikkelingslanden, in de meest ruime zin des woords.

Aandacht vragen voor het slavernij verleden, middels het organiseren van de SURINAME DAG KETI KOTI.

Back To Top